Stowarzyszenie "RaNO"

W stronę ludzi ponad podziałami

Category: działania

szukam znajdę pokocham

Szukam.Znajdę.Pokocham. Zostań Rodziną Zastępczą

logo rano                                                                              górażdże

PROJEKT NA RZECZ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

„SZUKAM.ZNAJDĘ.POKOCHAM. ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ”

Projekt został zrealizowany w 2015r.  ze środków Fundacji Górażdże- Aktywni w Regionie


Opis etapów realizacji Projektu 

  1. Zlecono wykonanie materiałów promocyjnych tj: ulotki, plakaty, baner typu ROLL-UP. 

Powyższe materiały przekazano Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Opolu, który wykorzystuje je na bieżąco w celu promocji rodzicielstwa zastępczego. Wszystkie materiały zawierają informację że ich wykonanie zostało sfinansowane ze środków Fundacja Górażdże.

  1. Zakupiono torby materiałowe, farby oraz materiały i narzędzia niezbędne do wykonania szablonu promującego rodzicielstwo zastępcze.

Torby i szablony zostały min. wykorzystane na warsztatach podczas imprezy plenerowej organizowanej dla rodzin zastępczych. Część toreb trafiła do dzieci z rodzin zastępczych, które własnoręcznie je malowały. Pozostałe torby z hasłem kampanii zostały przekazane do MOPR w celu dalszej promocji rodzicielstwa zastępczego. Szablony, które zostały wykonane w ramach projektu zostaną wielokrotnie wykorzystane w dalszej promocji rodzicielstwa zastępczego.

Wspólnie z Ośrodkiem zorganizowano imprezę plenerową, która odbyła się 12.09.2015r. W Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu przy ul. Strzelców Bytomskich. Podczas imprezy rozdawano ulotki, zaprezentowano baner. Podczas imprezy przeprowadzono warsztaty, na których dzieci miały możliwość wykonania własnoręcznie szablonu na torbach.

  1. Zakupiono materiały i narzędzia niezbędne do wykonania muralu promującego rodzicielstwo zastępcze.

Wykonano szablon, następnie uzyskano zgodę od lokatorów przy ul. Armii Krajowej 36 w Opolu na wykorzystanie muru należącego do wspólnoty mieszkaniowej na wykonanie prac malarskich. Przygotowano ścianę malując ją farbą podkładową.

Podczas DNIA OTWARTEGO, który odbył się w dniu 19.09.2015r. w siedzibie MOPR w Opolu, ul Armii Krajowej 36 wykonano mural promujący rodzicielstwo zastępcze. W pracach malarskich wzięli udział wolontariusze, którzy mieli możliwość nauczyć się malowania techniką szablonową oraz sprey’ami.

  1. Zlecono realizację krótkiego filmu promującego rodzicielstwo zastępcze.

Przy realizacji filmu nawiązano współpracę z Przedszkolem Publicznym Elemelek w Opolu gdzie dzieci, których rodzice wyrazili zgodę na rozpowszechnienie wizerunku, wzięły udział w nagraniach. Spot, który został zrealizowany został zamieszczony na stronie internetowej MOPR Opole link do spotu oraz na stronie „Rodziny zastępcze z Opola”. Ponadto zostanie rozpowszechniony we wszelkich mediach regionalnych oraz na portalach internetowych. Spot promujący rodzicielstwo zastępcze został zaprezentowany podczas oficjalnego otwarcia nowej siedziby Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem zaprezentowano zaproszonym gościom (w tym Wiceprezydent Miasta Opola oraz media lokalne ).

  1. Utworzono stronę „Rodziny zastepcze z Opola” na portalu społecznościowym pod adresem: https://www.facebook.com/RodzinyZastepczeOpole/?ref=hl

na której zamieszczane są bieżące wydarzenia, artykuły oraz informacje dotyczące rodzicielstwa zastępczego. Na powyższej stronie relacjonowane były wydarzenia zaplanowane w ramach projektu, zamieszczane artykuły z lokalnych mediów na temat Kampanii, a także informacje o finansowaniu ich realizacji przez Fundację GÓRAŻDŻE Aktywni w Regionie.

Rado Opole, które jest patronem medialnym kampani zamieszcza na bieżaco informacje w sprawie rodzicielstwa zastępczego, ostatni artykuł, którym podano informacje min. o finansowaniu kampanii prze Fundacje Górazdże, można przeczytać na stronie internetowej radia – link do artykułu:

http://radio.opole.pl/100,144932,mopr-w-opolu-szuka-kandydatow-na-rodziny-zastepch\

nowy rok, nowe pomysły…

Chcąc wyjść na przeciw potrzebom ludzi uznaliśmy, że warto zaproponować założenie SUBKONTA


Na takie subkonto darczyńcy mogą przekazywać środki finansowe dla konkretnych osób dopisując w tytule przelewu imię i nazwisko osoby, którą chcą obdarować. Obdarowani będą mogli  w ten sposób reperować swój budżet domowy znacznie uszczuplony przez problemy zdrowotne, czy inne sytuacje utrudniające funkcjonowanie.

BOŚ Bank 58 1540 1229 2055 4603 2656 0001

pliki do pobrania:

Witajcie!!

Prosimy o przekazanie 1 % podatku

Zwracamy się z gorącą prośbą o objęcie patronatem działań jakie prowadzi stowarzyszenie „RaNO”. Nasza organizacja postawiła sobie bardzo ambitne cele do realizacji, w tym między innymi aktywizację osób niepełnosprawnych.Obecnie prowadzimy siłownię „Achilles”,w opolskim „Cieplaku”. W tym obiekcie organizowane są zajęcia dzięki którym niepełnosprawna młodzież z opolszczyzny może przygotowywać się do za1% ulotkawodów w wyciskaniu sztangi. Chcielibyśmy zagwarantować możliwość uczestnictwa naszych podopiecznych nie tylko w zawodach sportowych województwa opolskiego, a także zakupić nowy sprzęt do ćwiczeń. Wymaga to znacznych nakładów finansowych. Będziemy wdzięczni za okazaną pomoc i wsparcie naszej organizacji przy realizowaniu celów statutowych Nr konta w BOŚ Bank 58 1540 1229 2055 4603 2656 0001

KRS 0000348618

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Przejdź do paska narzędzi