logo pfron malutkie

Na podstawie umowy nr ZZO/000033/08/D o zlecenie zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie w okresie od dnia 01.04.2014r. do 30.12.2014r. realizowało projekt konkursowy PFRON pod nazwą „Niepełnosprawni, a jednak sprawni”.

Od 01.04.2014 do 31.12.2014. prowadzone były treningi sportowe dla 10 uczestników ( w tym 5 uczestników z woj. dolnośląskiego oraz 5 uczestników z woj. opolskiego). Treningi prowadzone były 3 razy w tygodniu po 2 godziny równolegle w Opolu i Wrocławiu pod nadzorem instruktorów sportowych, którzy ustalali rodzaj ćwiczeń indywidualnie do potrzeb i możliwości uczestnika i prowadzili zajęcia zgodnie z indywidualnym planem działania. Odbywały się między innymi treningi rozwijające górne partie mięśni, treningi techniczne, wyciskanie na ławeczce – rozwijanie mięśni klatki piersiowej, wzmacnianie mięśni przykręgosłupowych, ćwiczenia z hantelkami, wyciskanie sztangi leżąc, ćwiczenia obwodowe, ćwiczenia wzmacniające rozwijanie siły maksymalnej.


Łącznie odbyły się 222 treningi tj. 444 godzin, w tym 108 godzin zostało zrealizowanych w ramach zaplanowanego w projekcie wolontariatu w okresie od 01.04.2014r. do dnia 31.05.2014r. w obu siłowniach.

W ramach projektu w okresie od dnia 01.06.2014r. do dnia 31.12.2014r. prowadzone było także wsparcie psychospołeczne – uczestnicy mogli skorzystać indywidualnych spotkań, podczas których prowadzone było poradnictwo wg potrzeb uczestnika, pomoc w rozwiązywaniu trudności socjalno-bytowych, dialog motywujący, wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z problemami. Działania miały na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu, na które osoby niepełnosprawne są szczególnie narażone. W ww. okresie odbyło się łącznie 100 godzin wsparcia psychospołecznego.


Od 01.06.2014 do 31.12.2014r. zostało zatrudnionych dwóch instruktorów sportowych, dwie osoby prowadzące wsparcie psychospołeczne, osoba prowadząca obsługę księgową i osoba prowadząca obsługę administracyjną – łącznie 6 osób. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupów odżywek oraz suplementów wskazanych dla sportowców podczas uprawiania intensywnych treningów. Zakupiono materac, nagrody dla uczestników projektu, poniesiono koszty utrzymania pomieszczenia. Dokonano także zwrotu kosztów przejazdu 6 uczestników na treningi do siłowni w Opolu i we Wrocławiu oraz delegacji osoby prowadzącej obsługę administracyjną ( 4 podróże służbowe do siłowni we Wrocławiu).