W ramach projektu  zorganizowano:

15.05.2017- Panel dyskusyjny pn. „Rodzicielstwo zastępcze – Warto się zrzeszać”  połączony z recitalem Renaty Przemyk

27.05.2017- Rajd Rowerowy pn. „Czekam na Ciebie. Zostań rodziną zastępczą” połączony z piknikiem

30.05.2017 – Dzień Otwarty w MOPR w Opolu – Opole, ul. Plebiscytowa 18/6

 

W projekcie  wzięli udział przedstawiciele rodzinnych form pieczy zastępczej, rodziny adopcyjne, przedstawiciele  instytucji i organizacji pozarządowych, wychowankowie usamodzielniający się, przedstawiciele Urzędu Miasta Opola, ośrodka adopcyjnego, media, mieszkańcy miasta Opola. W zorganizowanych wydarzeniach wzięło udział około 150 osób.

W dniu 30.05.2017 odbył się zaplanowany dzień otwarty w siedzibie ośrodka dla osób zainteresowanych rodzicielstwem zastępczym. Tego samego dnia  zorganizowano w centrum miasta akcję roznoszenia ulotek informujących o rodzicielstwie zastępczym oraz długopisów promujących rodzinną pieczę zastępczą. Podczas rozdawania materiałów zachęcano przechodniów do zainteresowania się problematyką.

W dniach 30-31.05.2017 ramach współpracy partnerskiej uczestniczono w Forum Rodzicielstwa Zastępczego zorganizowanego przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Podczas forum odbyły się warsztaty   oraz wykłady (prowadzone min. przez  Sędzię Annę Marię Wesołowską, Panią Poseł Barbara Chrobak, Panią Joannę Luberacką Grucę  z Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej

Partnerzy projektu :

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina”

 

Partnerzy medialni:

 

Informacje na temat projektu, jakie zostały zamieszczone w mediach:

TVP OPOLE  – 18  minuta

RADIO OPOLE

RADIO OPOLE 2

inne :

OPOLSKI RAJD ROWEROWY

DNI RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

 

Na stronach:

FACEBOOK RODZINY ZASTĘPCZE

FACEBOOK STOWARZYSZENIE RANO

Utworzono także wydarzenia, na które zapraszano zainteresowane osoby:

I Opolski Rajd Rowerowy Rodzin Zastępczych

oraz

Rodzicielstwo zastępcze – warto się zrzeszać